Why are archaeologists resisting in Turkey? Arkeologlar neden direniyor?

Posted: 15/07/2013 in free archaeology, News & Analysis, Research, resistance
Tags: , , , ,

Here, I will try to summarise the reasons for archaeologists’ resistance in Turkey.

(Nedenler Türkçe olarak aşağıda sunulmaktadır. Hatalarımı düzelten arkadaşıma teşekkür ederim!)

Warning

I am neither from nor in Turkey. These are the observations of a foreign archaeologist abroad. On my own head be it!

They are resisting as people, as citizens and as archaeologists. Obviously, freedom is essential to archaeological work and cultural heritage is essential to community life. When I say that they are resisting as archaeologists, I mean that their archaeological knowledge, experience or responsibility is significant or central to their resistance.

Citizens’ resistance

As people and citizens, they are resisting: the use of violence by police, gendarmerie and government-aligned gangs; the government’s threats to deploy the army; the judicial persecution of resisters (including social media users); and the censorship of reporting on the violence. They are demanding peace, democracy, freedom and the rule of law. As archaeologists…

1. Archaeologists are resisting neoliberal Islamism

They are resisting culture-and-environment-devouring capitalist, neoliberal, Islamist, neo-Ottoman development.

2. Archaeologists are resisting the destruction of cultural heritage and social memory

They are resisting the erasure of the memory of the struggles for workers’ rights and democracy.

They are resisting the destruction of the cultural heritage of Kurds, Alevis, Roma, Armenians and other minority communities.

They are resisting the destruction of sites of resistance and repression, therein the destruction of evidence of crimes in sites of conflict archaeology.

3. Archaeologists are resisting unemployment

They are resisting their own mass unemployment. Before, at least six thousand were unemployed. Now, at least eight thousand are unemployed, very likely more than ten thousand are unemployed.

4. Archaeologists are resisting illegal unemployment

They are resisting their own illegal unemployment. In order for inappropriate and destructive development to be implemented, archaeologists are not employed to evaluate development plans, supervise development works or excavate archaeological remains. In each case, it is illegal.

5. Archaeologists are resisting professional feudalism

They are resisting the feudal structure of the academic system and the excavation system.

6. Archaeologists are resisting unpaid labour

They are resisting eight thousand archaeology students’ exploitation as an unpaid workforce.

7. Archaeologists are resisting austerity

They are resisting because there has been a 50% cut to the budget for university excavations, due to which universities may not be able to dig and students may not be able to learn how to dig. (Students may not have the “opportunity” to work without pay!)

8. Archaeologists are resisting poverty and insecurity

They are resisting employed archaeologists’ persistent poverty and insecurity.

They are resisting the siphoning off of income from cultural heritage tourism. (Profits are not reinvested in cultural heritage management.)

They are resisting because their plight has existed for so long that it has become normal and been forgotten.

9. Archaeologists are resisting ennui

The ennui, frustration and trappedness of unemployment are making them resist.

10. Archaeologists are resisting inequality and bigotry

They are resisting in solidarity with (fellow) poor, insecure workers, because they understand the justice and value of economic security and equality.

They are resisting because they understand the falsehood and immorality of racism and nationalism.

What do you say?

Uyarı

Ben ne Türkiyeliyim ne de Türkiye’deyim. Bunlar, yurtdışındaki yabancı bir arkeoloğun gözlemleridir. Günahı boynuma!

Onlar insan, yurttaş ve arkeolog olarak direniyorlar. Elbette arkeolojik çalışmalar için özgürlük; toplumsal yaşam için de kültürel miras vazgeçilmezdir. Onların arkeologlar olarak direndiklerini söylediğimde, arkeolojik bilgi, tecrübe veya sorumluluğun direnişin özünde veya merkezinde yer aldığını kastetmekteyim.

Yurttaşların direnişi

İnsanlar ve yurttaşlar olarak direniyorlar: polisin, jandarmanın ve hükümetin yanında konumlanmış çetelerin kullandığı şiddete karşı; hükümetin orduyu devreye sokma tehditlerine karşı; direnişçilere (sosyal medya kullanıcıları da dahil olmak üzere) hukuksal olarak zulmetmeye karşı ve şiddet haberlerinin sansürlenmesine karşı direniyorlar. Arkeologlar olarak… Barış, demokrasi, özgürlük ve hukuk devleti talep ediyorlar.

1. Arkeologlar neoliberal İslamcılığa karşı direniyor

Kültürü ve çevreyi yiyip bitiren kapitalist, neoliberal, İslamcı, Yeni Osmanlıcı kalkınmaya karşı direniyorlar.

2. Arkeologlar kültürel mirasın ve sosyal belleğin tahrip edilmesine karşı direniyor

İşçi hakları ve demokrasi mücadelelerinin toplumsal bellekten silinmesine karşı direniyorlar.

Kürtlerin, Alevilerin, Romanların, Ermenilerin ve diğer azınlık gruplarının kültürel miraslarının tahrip edilmesine karşı direniyorlar.

Direniş ve baskı alanlarının ve bu alanlardaki suç kanıtlarının tahrip edilmesine karşı direniyorlar.

3. Arkeologlar işsizliğe karşı direniyor

Yaşadıkları kitlesel işsizliğe karşı direniyorlar. Önceleri en az altı bin arkeolog işsizdi. Şimdi ise en az sekiz bini, hatta büyük ihtimalle on binden daha fazla arkeolog işsiz.

4. Arkeologlar yasadışı işsizliğe karşı direniyor

Yaşadıkları yasadışı işsizliğe karşı direniyorlar. Arkeologlar, uygunsuz ve yıkıcı kalkınmanın uygulaması adına, kalkınma planlarını değerlendirmek, çalışmalarını denetlemek ya da arkeolojik kazı yapmak için istihdam edilmiyorlar. Her bir vaka yasaya aykırı.

5. Arkeologlar mesleki feodalizme karşı direniyor

Akademik sistemin ve kazı sisteminin feodal yapısına karşı direniyorlar.

6. Arkeologlar ücretsiz işçiliğe karşı direniyor

Sekiz bin arkeoloji öğrencisinin ücretsiz işgücü olarak sömürülmesine karşı direniyorlar.

7. Arkeologlar kemer sıkmaya karşı direniyor

Direniyorlar çünkü üniversitelerin kazı bütçesi %50 oranında kesintiye uğradı ve bu yüzden üniversiteler kazı yapamayabilir, arkeoloji öğrencileri kazı yapmayı öğrenemeyebilir. (Böylece öğrencilerin ücretsiz çalışma ‘fırsat’ı da yok olabilir!)

8. Arkeologlar, yoksulluğa ve güvensizliğe karşı direniyor

Hali hazırda çalışan arkeologların sürekli yoksulluk içinde olmasına ve güvensiz çalışma koşullarına karşı direniyorlar.

Kültür mirası turizminin gelirlerinin hortumlanmasına karşı direniyorlar. (Kazançlar kültürel miras yönetimine asla geri yatırılmıyor.)

İçinde oldukları bu zor durumun normalleşip unutulacak kadar uzun sürmesine karşı direniyorlar.

9. Arkeologlar bıkkınlığa karşı direniyor

İşsizliğin verdiği bıkkınlık, sıkıntı ve sıkışmışlık hissi direnmelerine yol açıyor.

10. Arkeologlar eşitsizliğe ve bağnazlığa karşı direniyor

Yoksul ve güvensiz koşullar altındaki meslektaş yoldaşlarıyla dayanışma içinde direniyorlar. Çünkü ekonomik güvenliğin ve eşitliğin değerini biliyor, adalet istiyorlar.

Direniyorlar çünkü ırkçılığın ve ulusalcılığın sahteliğinin ve ahlaksızlığının farkındalar.

Siz ne diyorsunuz?

Advertisements
Comments
  1. […] Why are archaeologists resisting in Turkey? Arkeologlar neden direniyor? […]

  2. […] Were the youths employed to exclude resistant citizens (revolting archaeologists)? […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s